Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Des de 1918

Una empresa familiar centenària
dedicada a les arts gràfiques

Des de 1918, Arts Gràfiques Cantalozella s’ha destacat per la qualitat en els seus productes, amb tracte acurat i professional. Per això l’empresa disposa d’un equipament tècnic recolzat per uns professionals qualificats, que permet realitzar tota mena d’impresos.

Un dels grans valors és que tot el procés –des del disseny, impressió, fins a l’acabat– es realitzen a la mateixa empresa, comptant, sens dubte, amb l’externalització d’altres processos quan són necessaris.

A més, l’empresa disposa d’un equip especialitzat a fi de garantir que el producte final respongui a les exigències de qualitat.