Una empresa familiar centenària dedicada a les arts gràfiques

Des de 1918, Arts Gràfiques Cantalozella s’ha destacat en el món de les arts gràfiques per la qualitat en els seus productes, amb tracte acurat i professional. Per això l’empresa disposa d’un equipament tècnic recolzat per uns professionals qualificats, que permet realitzar tota mena d’impresos.

Un dels grans valors és que tot el procés –des del disseny, impressió, fins a l’acabat– es realitzen a la mateixa empresa, comptant, sens dubte, amb l’externalització d’altres processos necessaris.

SERVEIS I PRODUCTES

Elements de comunicació: fullets, catàlegs, dossiers, invitacions, mapes, cartells, postals, punts de llibre

Imatge corporativa: paper de carta, sobres, targetes, carpetes

Edició: llibre, contes, revistes, butlletins

Papereria: blocs copiatius, talonaris, segells de goma, etiquetes, blocs de notes, jocs copiatius, albarans….

A més, l’empresa disposa d’un equip humà especialitzat en la preparació d’arxius, a fi de garantir que la impressió quedi tal i com s’havia previst en el moment de dissenyar